Peach Sake Silky Finish Powder  

size :

Won : 10900

ราคา : 327 บาท

ต้องการสั่งซื้อ :

ชื้น

   
Skin FooD PeacH SaKe SilKy finish powder 15g. แป้งฝุ่นสาเก ดุจแพรไหม เรียบลื่น ควบคุมความมันได้ดีจ้า - แป้งฝุ่นสาเก เพื่อความเรียบลื่น เนียนใส เพราะมีส่วมผสมของสาเกและลูกพีชช่วยควบคุมความมัน เนื้อแป้งสีขาวสำหรับทุกสีผิว ทำให้ใบหน้าเนียนเรียบลื่นตลอดทั้งวัน