Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Rojukiss Whitening Cream  
ขนาด
ราคา(Won) 0 Won
ราคา(บาท) 780 บาท
Description Rojukiss Whitening Cream

Rojukiss Whitening Cream เพื่อผืวที่ขาวใส สม่ำเสมอ ป้องกันริ้วรอย เผยผิวขาวใสอย่างมีสุภาพดี จนใครๆต้องอิจฉา ครีมบำรุงผิวเพื่อหน้าเนียนขาวใส อีกหนึ่งสินค้าขายดีของโรจูคิสเหมาะกับทกุสภาพผิว เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ควรใช้ร่วมกับ whitening skin และ twoway whitening source วิธีใช้ หลังล้างหน้าให้สะอาด เช็คหน้าด้วยสกินโทนเนอร์ ตามด้วยซีรัม(เอสเซนต์) และลงครีมบำรุงนี้
วิธีใช้
Rojukiss Whitening Cream

Rojukiss Whitening Cream  

0

780

0