Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Webboard
2011-11-18
หัวข้อ !!!สำคัญมากค่ะ อย่าแจ้งโอนทางเว็บบอร์ดค่ะ ^__^
รายละเอียด สวัสดีลูกค้าผู้น่ารักทุกท่าน ^___^

ต่ายขออนุญาตแจ้งผลเสียจากการแจ้งโอนทางเว็บบอร์ดค่ะ
เนื่องจากว่าการแจ้งโอนทางเว็บบอร์ดทำให้ผู้อื่นเห็น และนำมาอ้างได้ว่า เป็นเจ้าของยอดเงินนั้น
และเคลมสิทธิ์ในการรับสินค้าหลายครั้งแล้ว
ต่ายจึงขออนุญาต
ขอความร่วมมือจากลูกค้าทุกท่าน ช่วยแจ้งการโอนเงินผ่านทาง
โทรศัพท์
ทางอีเมล
ทางสนทนาออนไลน์หน้าเว็บ
เท่านั้น
เพื่อประโยชน์ของลูกค้าผู้น่ารักเองเป็นสำคัญค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ ^___^ ต่าย
ผู้ตั้งหัวข้อ koreafever
!!!สำคัญมากค่ะ อย่าแจ้งโอนทางเว็บบอร์ดค่ะ ^__^
ความเห็นที่1
รายละเอียด สอบถามค่ะ ทางเว็ปมีขายสินค้าที่เป็นเทสเตอร์ด้วยใหมค่ะ
ผู้ตั้งหัวข้อ preeyanut
ความเห็นที่2
รายละเอียด ไม่มีค่ะ (^___^)
ผู้ตั้งหัวข้อ koreafever